Artykuł 74/03

Dariusz Felcenloben
Zadania i funkcje katastru nieruchomości
Budowa i utrzymanie efektywnego systemu zarządzania nieruchomościami, uzależnione jest w dużej mierze od sprawności instytucji katastru nieruchomości, któremu ustawodawca przypisał określone zadania, oraz wskazał jednoznacznie obszary w których dane ewidencyjne w nim ujawnione, stanowić winny podstawę ustalającą dla innych postępowań decyzyjnych zarówno w sferze tzw. administracji publicznej, jak i poza nią, odniesioną szerzej, np. do rynku nieruchomości i procesów z nim związanych. W tym też kontekście, w prezentowanym artykule, zdefiniowane zostały zadania, zasady oraz funkcje katastru nieruchomości, jakie pełni on zarówno w systemie prawa, w systemach zarządzania, jak i w odbiorze społecznym, jako rejestr publiczny.
Słowa kluczowe: kataster nieruchomości, nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami

Tasks and Functions of the Real Estate Cadastre
Building and maintaining an effective system of property management depends largely on the efficiency of institutions of the real estate cadastre, which has specific tasks assigned by the legislator and clearly indicated areas where the cadastral data disclosed therein, shall constitute a determining basis for other decision-making procedures both in public administration circles and outside them, which is related more broadly, for example to the property market and the processes associated with it. In this context, in the presented article, were defined tasks, principles and functions of the real estate cadastre, which it is performing in law, management systems, social acceptance and as a public register.
Keywords: cadastre, real estate, real estate management

Cytowanie (APA): Felcenloben, D. (2010). Zadania i funkcje katastru nieruchomości. Świat Nieruchomości, (4(74)), 20-23.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support