Artykuł 74/01

Maciej W. Wierzchowski
Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W artykule przedstawiono preferowane przez autora zasady analizy i oceny skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystujące metodę symulacji, uwzględniającą różne:
a) sposoby wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości;
b) formuły matematyczne;
c) wyznaczniki rynku kapitałowego.
Zaletą takiego prognozowania, stanowiącą jego immanentną cechę, jest powtarzalność eksperymentu symulacyjnego w tych samych warunkach (przeprowadzonego przy zastosowaniu tych samych założeń). Umożliwia to:
• szybką i jednoznaczną weryfikację uzyskanych wyników,
• porównanie uzyskanych wyników, z uzyskanymi przy zastosowaniu rozwiązań alternatywnych, w tym konkurencyjnych.
W artykule skupiono się na tych metodach prognostycznych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie przez urbanistów w procesie oceny skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to:
a) metody intuicyjne;
b) metody kolejnych przybliżeń;
c) metody taksonomiczne.
Słowa kluczowe: plan zagospodarowania przestrzennego, skutki finansowe, prognoza

Forecasting Financial Impacts of Zoning Plan
The article presents the author's preferred methods for ana-lyzing and evaluating the financial consequences of adoption of the zoning plan, using the simulation method, taking into different ways:
a. methods for defining the current market value of real estate;
b. mathematical formulas;
c. determinants of the capital market.
The advantage of such a prediction, constitutes its inherent characteristic, experiment simulation is the repetition of in the same conditions (carried out using the same assumptions). This method allows you to:
- prompt and clear verification of the results,
- comparison of obtained results with those obtained using alternative, even competitive, solutions.
The article focuses on the forecasting methods that can be applied in practice by planners in the process of assessing the financial impact of the adoption of a local zoning plan. They are:
a. intuitive methods;
b. methods of successive approximations;
c. taxonomic methods.
Keywords: local spatial development plan, financial consequences, forecast

Cytowanie (APA): Wierzchowski, M.W. (2010). Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Świat Nieruchomości, (4(74)), 4-13.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support