Artykuł 73/08

Wojciech Daniel, Karolina Chrabąszcz
Preferencje potencjalnych nabywców w szacowaniu wartości nieruchomości na rynku tarnowskim
Niniejszy artykuł jest próbą obiektywnego zbadania preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na rynku tarnowskim. Prezentuje wyniki analizy rynku pod względem cech nieruchomości, mających wpływ na ich wartość. Przeprowadzając analizę przyjęto założenie, że respondenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za nieruchomość posiadającą cechy wskazane przez nich jako istotne. Uznano, iż waga danej cechy przy podejmowaniu ewentualnej decyzji akceptującej poziom ceny nabycia nieruchomości jest proporcjonalna do częstości wskazań tej cechy przez badanych. W oparciu o takie założenie, otrzymane wyniki badań pozwoliły na uszeregowanie zespołu cech i ich wpływu na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i nieruchomości lokalowych.
Słowa kluczowe: preferencje, szacowanie nieruchomości, rynek nieruchomości

The Research of Preferences of Potential Buyers in Property Valuation Process on the Property Market in Tarnow
This article is an attempt to objectively examine the preferences of potential real estate buyers in the market of Tarnow. It presents the results of market analysis in terms of property characteristics that affect their value. While doing the research it has been assumed, that respondents are willing to pay higher for the estate that includes features pointed by them as relevant. It has also been recognized that the importance of a certain feature, when making a decision accepting a selling price level, is proportional to the frequency of indicating that feature by the respondents. The results of the research including this assumption allow to put in order a group of features and their influence on the value of vacant real estate, developed real estate with a single-family housing and other establishments.
Keywords: preferences, real estate valuation, real estate market

Cytowanie (APA): Daniel, W., Chrabąszcz, K. (2010). Preferencje potencjalnych nabywców w szacowaniu wartości nieruchomości na rynku tarnowskim. Świat Nieruchomości, (3(73)), 46-55.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support