Artykuł 72/04

Iwona Foryś
Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce
W artykule podjęto problematykę zmian demograficznych jakie mają miejsce w Polsce w kontekście ich wpływu na przyszłe potrzeby mieszkaniowe. Zwrócono uwagę na potencjał demograficzny, na który składa się wielkość populacji i jej potencjał życiowy. Wskazano na kierunek zmian podstawowych parametrów struktury ludności oraz na ruch naturalny i wędrówkowy ludności, jako przesłanki przekształceń ilościowych i jakościowych polskiego zasobu mieszkaniowego. Zasygnalizowano również zmiany społeczne, które miały miejsce w ostatnich osiemnastu latach oraz ich wpływ na kształtowanie się obecnych i przyszłych preferencji polskich gospodarstw domowych.
Słowa kluczowe: potrzeby mieszkaniowe, rynek mieszkaniowy, demografia, Polska

Demographic Premises of Housing Needs and Their Impact on the Future Housing Market in Poland
The article discusses the impact of current demographic changes in Poland on future housing needs. The author focuses on the demographic potential which consists of the population and its life potential. The direction of changes in basic parameters of the population structure as well as the natural and migration movements were indicated as premises of quantitative and qualitative transformations to be observed in the Polish housing resources. The author also mentions changes within the Polish society that have been happening in the last 18 years and their influence on present and future preferences of Polish households.
Keywords: housing needs, housing market, demographic, Poland

Cytowanie (APA): Foryś, I. (2010). Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce. Świat Nieruchomości, (2(72)), 28-35.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support