Artykuł 71/01

Bogusław Luchter
Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład miasta Krakowa, w latach 1848-2008
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny przemian zachodzących w ciągu ostatnich 160 lat (1848-2008) na obszarze wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład terytorium miasta Krakowa. Spośród różnych jednostek przestrzennych uwzględnionych w badaniach taka możliwość istnieje w przypadku tylko 1 jednostki –  tj.  byłej dzielnicy administracyjnej Podgórze. W przypadku pozostałych: (tj. - innych byłych dzielnic administracyjnych, obecnie uwzględnianych jako podstawowe geodezyjne jednostki ewidencyjne, jednostek katastralnych – tj. dawnych wsi i miast przyłączanych sukcesywnie do Krakowa, obrębów ewidencyjnych itp.) porównywalność w tak długim okresie – nie jest możliwa i wymaga odrębnych badań, względnie dość żmudnych przeliczeń, nie zawsze możliwych do realizacji z racji dostępności do materiałów i źródeł o historycznym już znaczeniu. Zachowanie dawnych dzielnic administracyjnych w przyszłości jako podstawowych geodezyjnych jednostek ewidencyjnych umożliwi śledzenie procesu przemian użytkowania ziemi w dłuższym okresie czasu i pozwoli na zróżnicowanie przestrzenne badanego zjawiska
Słowa kluczowe: użytkowanie ziemi, nieruchomości, Kraków

Changes in land use in selected areas of City of Cracow between 1848 and 2008
The paper aims at evaluation of changes in land use that took place within last 160 years (1848-2008) in selected administrative areas of Cracow. The research included several such spatial – administrative entities but only in case of former administrative district of Podgórze, such evaluation has been feasible. In case of the other (i.e. former administrative districts; presently fundamental land survey registration entities, cadastre entities , i.e. former villages and towns included in the City of Cracow, registration districts etc.), comparability in such long term is not possible and would require further research or arduous calculations, not always feasible, tough, as the access to data and sources of historic significance is limited. Further observation of the process of land use transformations in the longer period of time, is possible if former administrative districts are retained as fundamental land survey registration entities and it also allows for spatial differentiation of the analyzed phenomena.
Keywords: land use, real estate, Krakow

Cytowanie (APA): Luchter, B. (2010). Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład miasta Krakowa, w latach 1848-2008. Świat Nieruchomości, (1(71)), 4-11.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support