Artykuł 70/01

Karolina Chrabąszcz
Obawy i oczekiwania mieszkańców regionu w związku z budową autostrady Kraków – Tarnów  (wyniki badań)
Artykuł jest prezentacją wyników badań, przeprowadzonych przez Koło Naukowe Nieruchomości „DOMUSS”, działające przy Katedrze Nieruchomości i Ubezpieczeń Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, na temat opinii mieszkańców regionu w kwestii budowanego odcinka A4 Kraków – Tarnów. Badaniu poddano grupę 617 respondentów, zamieszkujących obszar budowanego odcinka Kraków – Tarnów.
Mieszkańcy regionu, przez który będzie biegła trasa A4 od Krakowa do Tarnowa
w 88% popiera budowę tego odcinka, a 83% respondentów zapowiada, iż będzie z niego korzystała. Mieszkańcy obawiają się przede wszystkim zanieczyszczenia środowiska, zwiększonego hałasu na terenach wzdłuż A4 oraz zakłócenia przemieszczania się dzikiej zwierzyny. Artykuł jest próbą ukazania wszelkich planowanych zabezpieczeń, które będą zapobiegać szkodom, które w pewnym stopniu są niemożliwe do zminimalizowania do zera. Autorka prezentuje także spodziewane korzyści, jakich oczekują mieszkańcy regionu oraz ich poglądy na techniczne i ekonomiczne aspekty budowanego odcinka.
Słowa kluczowe: oczekiwania, budowa autostrady, Małopolska

Fears and expectations of region’s inhabitants regarding construction of motorway Krakow-Tarnow (research outcomes)
Article is presentation of result of research, by Scientific Circle of Estates carried "DOMUSS", at Department of Estates and Insurances on Malopolska School of Economics in Tarnow, about opinion of inhabitants of region in problem of building the part of motorway A4 Cracow - Tarnow. The poll covered 617 respondents inhabiting area of building the part of A4 Cracow - Tarnow.
Inhabitants of the region, in 88% support construction of this motorway and 82% of all respondents promise, that they will use it in the future. First of all, they fear environmental pollution, boosted noise in the area along A4 and disturbances of relocation of wild animals. Article is attempt of appearance of every planned protections, which will be preventing damages, which are impossible for minimizing for zero. The author presents expecting benefits by region's inhabitants and their beliefs on technical and economic aspects of part of A4's building.
Keywords: expectations, motorway construction, Malopolska

Cytowanie (APA): Chrabąszcz, K. (2009). Obawy i oczekiwania mieszkańców regionu w związku z budową autostrady Kraków – Tarnów  (wyniki badań). Świat Nieruchomości, (4(70)), 4-9.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support