Artykuł 69/05

Elżbieta Kanak
Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości
Obecnie w gospodarkach wolnorynkowych występują równolegle rozmaite wahania i cykle koniunkturalne. Zaczynając od bardzo krótkich, poprzez wahania sezonowe, fluktuacje średniookresowe, a na bardzo długich cyklach związanych z ruchami społecznymi i zmianami technologicznymi kończąc. Historia kryzysów i cykli pokazuje, że wzrost gospodarczy nie będzie trwał wiecznie i po każdym rozkwicie musi przyjść recesja – w taki sposób funkcjonują cykle koniunkturalne. Ze względu na swoje cechy nieruchomości mają bardzo duże znaczenie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Grunty, budynki i obiekty są ściśle związane z otaczającą je gospodarką, dlatego wszelkie zmiany jej dotyczące zostają odzwierciedlone na rynku nieruchomości, który natomiast będąc jej elementem ma wpływ na zmienne makroekonomiczne. Co więcej zależność jest tym bardziej widoczna gdyż badany rynek może dwojako wpływać na sytuację gospodarczą, po pierwsze może kryzys pogłębiać lub też wywoływać pozytywne zjawiska wspomagające gospodarkę w wyjściu z depresji.
Słowa kluczowe: cykle koniunkturalne, sytuacja makroekonomiczna, rynek nieruchomości

Economic Cycles on the Property Market
Contemporary free-market economies are characterised by ongoing fluctuations and economic cycles – from very short, through seasonal and mid-term fluctuations, up to very long cycles linked to social movements and technological changes. The history of economic crises and cycles shows that the economic growth is not everlasting and every period of prosperity is followed by a recession – this is how economic cycles work. Due to their characteristics, properties play an important role in every type of business activity. Land, houses and buildings are closely connected with the economy and therefore any changes in the economy are reflected in the property market which, being an integral part of the economy, influences the macroeconomic variables. This interdependence seems particularly strong when we think of the twofold impact which the market examined can have on the economic situation. On the one hand, it can deepen the crisis, but on the other hand, it can trigger some positive phenomena which can help push the economy forward.
Keywords: market cycles, macroeconomics, property market

Cytowanie (APA): Kanak, E. (2009). Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, (3(69)), 40-45.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support