Artykuł 69/01

Marzena Bac
Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankietowych  (część I.)
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 504 osób posiadających nieruchomości w regionie o wysokim zagrożeniu katastroficznym w Polsce. Badania zostały zrealizowane w ramach dysertacji i stanowiły jej część empiryczną. Celem ich było określenie poziomu świadomości istnienia zagrożeń i skutków zdarzeń katastroficznych oraz możliwości ubezpieczeń w tym zakresie (świadomość ubezpieczeniowa) w badanej grupie.
Słowa kluczowe: ryzyko katastroficzne, ubezpieczenia majątkowe, świadomość ubezpieczeniowa

Insurance Awareness of the Owners of Real Estates as a Result of the Questionnaire (Part I)
The article presents the results of the questionnaire which was carried out on the group of 504 people who owned properties in the region of high catastrophic threat in Poland. The research was carried out in the doctoral dissertation and was its empirical part. The aim of the research was to describe the level of the awareness of the  existing of threats and results of catastrophic events and possibilities of insurance against them (insurance awareness) in the researched group.
Keywords: catastrophic risk, property insurance, homeowners awareness

Cytowanie (APA): Bac, M. (2009). Świadomość ubezpieczeniowa posiadaczy nieruchomości w świetle badań ankietowych  (część I.). Świat Nieruchomości, (3(69)), 4-11.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support