Artykuł 67/11

Marcin Kopeć
Finansowanie mieszkalnictwa oraz remontów nieruchomości jako elementy rewitalizacji obszarów zdegradowanych
Samorządy lokalne przygotowują programy rewitalizacji, stanowiące podstawę dla dofinansowania części zapisanych zadań ze środków bezzwrotnych, zwłaszcza funduszy unijnych. Źródła finansowania rewitalizacji, w tym zadań z zakresu rozwoju mieszkalnictwa i remontów nieruchomości, podzielić można na międzynarodowe, krajowe, regionalne i lokalne, komercyjne, partnerstwo publiczno-prywatne oraz prywatne. W przypadku większości projektów konieczny jest montaż finansowy, wykorzystujący więcej niż jedno źródło finansowania. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do prac remontowych, zarówno w ramach zintegrowanych programów rewitalizacji, jak i realizowanych indywidualnie, należy przeanalizować możliwości uzyskania optymalnego montażu finansowego. Artykuł przedstawia możliwości finansowania działań z zakresu mieszkalnictwa.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, finansowanie inwestycji, mieszkalnictwo

Financing the Housing Sector’s Development and Real Estates’ Renovation as the Elements of Revitalisation of Degraded Areas
Municipalities prepare regeneration programs which are necessary for obtaining co-financing for some of the projects from external sources, especially from the EU funds. Regeneration in general and housing sector’s development and real estates’ renovation in particular may be financed from the following types of sources: international, national, regional and local, commercial, public-private partnership and private. In most cases more than one source have to be used to complete a project. Before making a decision on undertaking the renovation works, both in case of individually conducted projects  and integrated revitalisation programs, possibilities of optimal financing should be considered. The article presents the possibilities of financing projects within the housing sector.
Key words: revitalization, project finance, housing.

Cytowanie (APA): Kopeć, M. (2009). Finansowanie mieszkalnictwa oraz remontów nieruchomości jako elementy rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Świat Nieruchomości, (1(67)), 70-76.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support