Artykuł 67/09

Aneta Zaremba
Nieruchomość jako przedmiot inwestycji
Inwestycje są podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. W gospodarce rynkowej wyróżnić należy wiele form inwestycji obarczonych zróżnicowanym poziomem ryzyka, ale jednym z podstawowych kierunków jest inwestowanie w nieruchomości. Nieruchomość jest szczególnym przedmiotem inwestowania. Istotną korzyścią inwestowania w nieruchomości jest zabezpieczenie kapitału. Lokata kapitału w nieruchomości nie tylko go zabezpiecza,  ale również chroni przed inflacją w długim okresie. Każdy inwestor przystępując do procesu in¬westycyjnego weryfikuje swoje zamierzenia w oparciu o ekspertyzę, oparta na dogłębnej analizie rynku i szczegółowej ocenie efektywności inwestycji. W przypadku nieruchomości można powiedzieć, że projekt inwestycyjny jest złożonym przedsięwzięciem, którego celem jest doprowadzenie do stworzenia budynków lub budowli o określonych cechach, w założonym czasie i wedle zaplanowanych  kosztów.  Natomiast biorąc pod uwagę przebieg procesu inwestycyjnego  traktowanego jako złożony projekt, istnieje cała sieć  powiązań pomiędzy jego uczestnikami układających się w ciąg zdarzeń, aby cel inwestowania został osiągnięty.
Słowa kluczowe: nieruchomość, lokata kapitału, projekt inwestycyjny

Real Property as an Investment Objec
Market economy distinguishes different types of investments associated with various levels of risk, however, real property seems to be the most common form of investment. Real property can be regarded as a special case of investment, its significant advantages being providing security for capital and protection against inflation. Prior to an investment decision, each investor should verify his business goals based on a thoroughly conducted analysis of the market and a detailed assessment of investment efficiency. In the case of real property, one can say that an investment project is an elaborate venture, whose aim is to create buildings of certain properties in a time given and costs assumed. When taking into account the course of an investment project, it can be treated as a network of relations between the participants of the venture which lead to a sequence of events so that the investment goal can be achieved.
Key words: real estate, asset, investment project

Cytowanie (APA): Zaremba, A. (2009). Nieruchomości jako przedmiot inwestycji. Świat Nieruchomości, (1(67)), 62-65.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support