Artykuł 67/04

Bogusław Luchter
Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2008
Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu przemian użytkowania ziemi w Krakowie, w jego aktualnych granicach administracyjnych (ok. 327 km2) w ciągu ostatnich 160 lat. Na podstawie dotychczasowych tendencji w końcowej części opracowania  zaprezentowana została prognoza perspektywicznych przemian  użytkowania ziemi w mieście w ciągu najbliższych lat. Ocenę tego typu ułatwiają bogate źródła o charakterze kartograficzno-statystycznym, sięgające jeszcze czasów zaboru austriackiego (w granicach którego znajdowało się całkowicie terytorium dzisiejszego Krakowa), a także prowadzona regularnie przez instytucje geodezyjne  w ostatnich latach ewidencja gruntów. Interpretację danych ułatwia także fakt, iż Kraków nie zmienił swojego zasięgu przestrzennego od 1986 r.
Słowa kluczowe: użytkowanie gruntu, historia, Kraków

The trends in land use changes in Krakow between 1848 and 2008
The paper analyses the process of land use changes in Krakow, within its current administrative boundaries (ca. 327 square kilometers) during last 160 years.  Hitherto observed trends of land use, allow for presentation of prognosis of land use changes in the city in near future. The prognosis has been made possible by the existence of far-reaching sources of information in this subject: statistic and cartographic, presenting data reaching back as far as to Austrian occupancy of Krakow (which covered the whole area of present city of Krakow). Also information from the regularly updated land register operated by geodesy institutions has been utilized. Explanation of data has been additionally facilitated by the fact that spatial boundaries of Krakow has not altered since 1986.
Key words: land use, history Krakow

Cytowanie (APA): Luchter, B. (2009). Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2008. Świat Nieruchomości, (1(67)), 30-37.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support