Artykuł 67/02

Halina Henzel, Katarzyna Śmietana, Elżbieta Zagórska, Tomasz Bolek
Klasyfikacja trenów poprzemysłowych w województwie śląskim
Ograniczoność zasobów nieruchomości, jak również potrzeba ochrony terenów zielonych, stwarza konieczność podejmowania działań mających na celu powtórne zagospodarowanie terenów użytkowanych dotychczas przemysłowo. Wyznacznikiem możliwości realizacji tych procesów jest posiadanie kompleksowej informacji o ewentualnym stopniu ich zanieczyszczenia, a więc zagrożeniach, które powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarczego ich wykorzystania.
Dla celów inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i wskazania możliwych kierunków ich zagospodarowania, utworzono w województwie śląskim Wojewódzką Bazę Terenów Poprzemysłowych w ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W artykule przedstawiono przesłanki utworzenia Bazy, jak również jej znaczenie dla potrzeb inicjowania procesów zagospodarowywania terenów poprzemyslowych, w tym projektów rewitalizacyjnych z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych.
Słowa kluczowe: nieruchomości poprzemysłowe, rewitalizacja, Polska

Classification of postindustrial areas in Silesia Province
The limitedness of property resources along with the need for protection of green areas create the necessity to undertake actions aiming at redevelopment of previously industrial sites. The determinant of carrying out these processes is obtaining full information on the possible degree of their pollution, namely the risks that should be considered while making a decision concerning their economic use. In order to create an inventory of postindustrial areas and suggest possible directions of their development a Provincial Base of Postindustrial Areas was created in Silesia Province within the framework of Regional Spatial Information System. The article presents the premises of the creation of the Base as well as its meaning for the needs of initiating the processes of postindustrial areas management, including revitalization projects with the participation of public and private entities.
Key words: brownfield, revitalization, Poland

Cytowanie (APA): Henzel, H., Śmietana, K., Zagórska, E., Bolek, T. (2009). Klasyfikacja trenów poprzemysłowych w województwie śląskim. Świat Nieruchomości, (1(67)), 16-21.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support