Artykuł 90/10

Daniela Špirková
Impact of the Global Crisis on Changing the Financing Rules of Residential Properties in Slovakia
The global financial crisis has dramatically changed from the basis not only rules of the real estate market financing, but also permanently changed the banking sector in many countries. Due to the crisis, banks have become more cautious in implementing the operations and money lending and effectively began to measure and evaluate the credit risk. Increase in risk also encouraged the adoption of agreements on capital adequacy and the establishment of prudential rules in banking institutions. In this context, the National Bank of Slovakia starts considering the changes in the credit financing of residential properties because of possible risk which is related to evolution of the value of the loan and real estate. This article focuses on the current situation on the residential market in the Slovak Republic in terms of interest rates, loan financing of new residential projects, housing affordability (Housing affordability index) as well as supply and demand
Keywords: global financial crisis, residential Properties, financing rules, Slovak Republic

Wpływ globalnego kryzysu na zmianę zasad finansowania nieruchomości mieszkalnych na Słowacji
Globalny kryzys finansowy dramatycznie zmienił od podstaw nie tylko zasady finansowania rynku nieruchomości, ale także w sposób permanentny zmienił sektor bankowy w wielu krajach. Ze względu na kryzys, banki stały się ostrożniejsze we wdrażaniu działań i pożyczaniu pieniędzy i efektywnie rozpoczęły pomiar i ocenę ryzyka kredytowego. Wzrost ryzyka zachęcił także do stosowania porozumień dotyczących adekwatności kapitałowej oraz ustalenia rozważnych zasad w instytucjach bankowych. W tym kontekście, Narodowy Bank Słowacji zaczyna rozważać zmiany w finansowaniu kredytów na nieruchomości mieszkalne z powodu możliwego ryzyka, które związane jest z ewolucją wartości kredytu i nieruchomości. Niniejszy artykuł koncentruje się na obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym w Republice Słowackiej pod kątem stóp procentowych, finansowania kredytowego nowych projektów mieszkalnych, dostępności mieszkaniowej (indeksu dostępności mieszkaniowej), a także popytu i podaży.
Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy; nieruchomości mieszkaniowe; zasady finansowania; Słowacja

JEL Classification: G21, R30

Cytowanie (APA): Špirková, D. (2014). Impact of the Global Crisis on Changing the Financing Rules of Residential Properties in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(90)), 65-70.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.10

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 90/10 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support