Artykuł 90/08

Andrej Adamuščin, Marzia Morena, Tommaso Truppi
Importance of Sustainable Construction of Office Buildings and its Development in Italy and in the Visegrad Countries (Mainly in Slovakia)
For the real estate sector, environmental sustainability is fundamental not only for matters of social responsibility and contribution to the preservation of the environment, the paper sustains, but also because it can be an element that determines the property value and investors’ attractiveness. Recent years, along with the awareness towards energy and environmental issues, have witnessed an increasing number of tools for evaluating the performance of buildings from the point of view of sustainability. The paper outlines the diffusion of sustainable construction of office buildings in the Visegrad countries /Slovakia (mainly), the Czech Republic, Poland and Hungary/ and in Italy, highlighting the necessity to focus both on energy-efficient new buildings and retrofits/refurbishment of the existing ones.
Keywords: sustainable office building, sustainable construction, environmental (green) certificates, energy efficiency, LEED, BREEAM

Znaczenie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych oraz jego rozwój we Włoszech i w państwach Grupy Wyszehradzkiej (głównie na Słowacji)
Dla sektora nieruchomości, ekorozwój jest sprawą fundamentalną, nie tylko ze względu na kwestie odpowiedzialności społecznej oraz wkład w ochronę środowiska naturalnego, jak potwierdza niniejszy artykuł, ale także ponieważ może być on elementem, który decyduje o wartości nieruchomości i atrakcyjności inwestorów. Ostatnie lata, wraz ze świadomością na temat energii i kwestii środowiskowych, są świadkiem wzrastającej liczby narzędzi do oceny charakterystyki budynku z punktu widzenia ekorozwoju. Niniejsza praca przedstawia w zarysie rozpowszechnienie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej /na Słowacji (głównie), w Czechach, w Polsce i na Węgrzech/ oraz we Włoszech, podkreślając konieczność skupienia się zarówno na nowych, nergooszczędnych budynkach oraz modernizacji/naprawach budynków istniejących. Słowa kluczowe: zrównoważona nieruchomość biurowa, zrównoważone budownictwo, środowiskowe (zielone) certyfikaty, efektywność energetyczna, LEED, BREEAM
Słowa kluczowe: zrównoważona nieruchomość biurowa, zrównoważone budownictwo, środowiskowe (zielone) certyfikaty, efektywność energetyczna, LEED, BREEAM

JEL Classification: R33, Q56, Q2, M2

Cytowanie (APA): Adamuščin A.,Morena, M.,Truppi, T. (2014). The Importance of Sustainable Construction of Office Buildings and its Development in Italy and in the Visegrad Countries (Mainly in Slovakia). Świat Nieruchomości, (4(90)), 51-57.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.08

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 90/08 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support