Artykuł 90/06

Bernhard Funk
German Real Estate Funds: Structural Changes in the Market Following the Implementation of the AIFM Directive
The article looks at the structure of the German market for German real estate funds. Focus is given on the changes that have been triggered recently alongside the implementation of the European AIFM Directive. The main segments of the markets, which are open-end, closed-end and Special Funds, are considered. The evolvement of the liquidity crisis of German open-end funds, which were rooted in factors found in the previous legislation of German investment fund law before the AIFM Directive was introduced, is explored. Furthermore, the significant market changes for Germany´s closed-end market are explored. The outlook draws on competitive theory to derive the future path for the German industry for real estate funds.
Keywords: real estate funds, closed-end funds, open-end funds, Germany, AIFM Directive

Niemieckie fundusze nieruchomości: Zmiany strukturalne po wprowadzeniu w życie Dyrektywy AIFM
Niniejszy artykuł przygląda się strukturze niemieckiego rynku pod kątem funduszy inwestycyjnych nieruchomości. Koncentruje się on na zmianach, które rozpoczęły się niedawno wraz z implementacją europejskiej Dyrektywy AIFM. Rozpatruje on główne segmenty rynku, czyli otwarte, zamknięte i Fundusze Specjalne. Autor bada rozwój kryzysu płynności niemieckich funduszy otwartych, mających swe korzenie w czynnikach, które można odnaleźć w poprzednim ustawodawstwie - niemieckiej ustawie o funduszach inwestycyjnych, zanim wprowadzono Dyrektywę AIFM. Ponadto, artykuł bada znaczące zmiany rynkowe dla niemieckiego rynku zamkniętego. Prognoza czerpie z teorii konkurencji, aby znaleźć drogę na przyszłość dla niemieckiej branży funduszy nieruchomości.
Słowa kluczowe: fundusze nieruchomości; fundusze zamknięte; fundusze otwarte; Niemcy; Dyrektywa AIFM

JEL Classification: G23, G32

Cytowanie (APA): Funk, B.(2014). German Real Estate Funds: Structural Changes in the Market Following the Implementation of the AIFM Directive. Świat Nieruchomości, (4(90)), 39-44.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.06

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support