Artykuł 90/04

Piotr Kwapień
Size and the Structure of the Supply of Two–Room Flats in Cracow and Pricing Implications
This article presents the results of the research concerning two–room flat supply in Cracow during the period of 2010–2013, with an analysis of their prices, also in terms of forecasting. The analyses were based on own, unique database created using 14,000 real estate advertisements in Cracow on the primary and secondary market.
The volume and the structure of the supply (advertisements) were measured using statistical methods. A comparative analysis of Cracow districts was also conducted. It included the number of two–room flats for sale, the density of population, average prices and their range. A trend for a decrease in the price for a square metre of a flat was shown, as well as the difference in pricing and the price range depending on the location of the flat (district and floor). It proved the lack of statistically significant correlation of price and supply which occurred strong only at the level of average values, which describes a market failure.
Keywords: real estate market, investment decisions, comparative analysis

Wielkość i struktura podaży mieszkań dwupokojowych w Krakowie oraz implikacje cenowe
W artykule przedstawiono wyniki badań podaży na rynku mieszkań dwupokojowych w Krakowie w latach 2010–2013 wraz z analizą ich cen, także w ujęciu prognostycznym. W analizach wykorzystano własną, unikatową bazę danych utworzoną z ogłoszeń sprzedaży 14.000 mieszkań dwupokojowych w Krakowie z rynku pierwotnego i wtórnego. Wielkość i struktura podaży została opisana za pomocą miar statystycznych. Przeprowadzono analizę porównawczą dzielnic Krakowa obejmującą liczbę mieszkań dwupokojowych wystawionych na sprzedaż, gęstość zaludnienia, średnie ceny i ich rozstępy. Wykazano malejący trend ceny metra kwadratowego mieszkań oraz zróżnicowanie cen i ich rozstępu względem lokalizacji (dzielnic) i usytuowania (piętra). Dowiedziono braku istotnej statystycznie korelacji cen i podaży, która wystąpiła tylko jako silna na poziomie wartości średnich, opisując niedoskonałość rynku.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości; decyzje inwestycyjne; analiza porównawcza

JEL Classification: R 32

Cytowanie (APA): Kwapień, P.(2014). The Size and the Structure of the Supply of Two–Room Flats in Cracow and Pricing Implications. Świat Nieruchomości, (4(90)), 27-34.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.04

_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 90/04 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support