Artykuł 106/12

Agnieszka Włoch-Szymla
Strategie rozwojowe miasta w kontekście rozwoju przestrzennego a jakość życia – analiza przypadku Wiednia
Naczelną zasadą działania miasta jest plan rozwoju obszarów miejskich. Wiedeń od wielu lat postrzegany jest jako miasto o najwyższej jakości życia i bezpieczeństwa. Na tak wysoki poziom życia ma wpływ wiele działań. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwie najszerszego spojrzenia na sposoby rozwiązań, planowania rozwoju miasta Wiedeń. Przedstawienie wiedeńskiego modelu polityki przestrzennej w kontekście środowiska zamieszkania na przykładzie obszaru Nordbahnhofgelände. Próba porównania jakości życia na wybranych osiedlach mieszkaniowych będących realizacją celów strategicznych ustanowionych w Planach Rozwoju Miasta STEP z różnych jego okresów. W analizowanym przykładzie Wiednia potwierdza się, że konsekwentnie realizowana Strategia Rozwoju Miasta, ma istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.
Słowa kluczowe: strategia rozwoju miasta, gospodarka miejska, planowanie przestrzenne, środowisko mieszkaniowe, jakość życia, Wiedeń 

City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living – Case Study of Vienna
The prime principle according to which a city operates is an urban area development plan. For many years now  Vienna has been perceived as a city of the top quality of living and safety. Such a high level of the quality of living is influenced by many measures. The objective of this paper is to present the widest possible view on the types of solutions adopted when planning the development of Vienna. It demonstrates the Viennese model of the spatial policy in the housing environment context upon the example of Nordbahnhofgelände. It also attempts to compare the quality of living in selected housing estates, which constitute examples of the implementation of strategic goals set forth in the City Development Plans STEP in individual periods. The analysed example of Vienna confirms that the consistently implemented City Development Strategy has a significant effect on the improvement of the quality of life of its citizens.
Keywords: city development strategy, urban development, spatial planning, housing environment, quality of living, Vienna

JEL Classification: R39

Kategoria opracowania: studium przypadku

CYTOWANIE (APA): Włoch-Szymla, A. (2018). City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living – A Case Study of Vienna. Świat Nieruchomości, 106(4), 91-98.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.012

_JSHOP_OLD_PRICE: 3,00 zł
_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 106/12 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support