Artykuł 106/10

Borys Sydoruk, Olga Boryk
Ocena wpływu składnika ekologicznego w systemie użytkowania gruntów rolnych na bilans użytkowania gruntów na Ukrainie
Autorzy badają kryteria stanu agroekologicznego użytków rolnych oraz poziom ekologicznego statusu terytorium w obwodach Ukrainy. Zgodnie z wynikami analizy proponuje się pozycjonowanie obwodów Ukrainy na podstawie wskaźników punktowych. Zidentyfikowano regiony wymagające podjęcia pierwszorzędowych działań zmierzających do zrównoważenia wykorzystania ziemi i potencjału surowcowego. Dokonane badania komponentu ekologicznego w systemie użytkowania gruntów rolnych mają kluczowe znaczenie dla teorii i praktyki działalności rolniczej, ponieważ pozwalają na ocenę stanu wpływu czynników środowiskowych na bilans użytkowania gruntów. Taka ocena jest ważna dla uzasadnienia zestawu przedsięwzięć mających na celu optymalizację wykorzystania zasobów rolnych zarówno na poziomie państwowym, jak i poszczególnych jednostek strukturalnych.
Słowa kluczowe: ocena środowiska, stan ekologiczny, użytkowanie gruntów, zasoby ziemi, wskaźniki

Assessment of the Impact of the Ecological Component in the Agricultural Land Use System on the Balance of Land Use in Ukraine
Indicators of the agricultural and ecological status of agricultural land and the level of the ecological  status of the territory in the regions of Ukraine are studied by the authors. According to the results of the conducted analysis, it is proposed to rank the regions of Ukraine in accordance with the score of these indicators. Areas where it is first of all necessary to take measures aimed at balancing the use of land and resource potential are identified. The conducted research of the ecological component in the system of agricultural land use is crucial in the theory and practice of agricultural activity, since it allows us to assess the state of the impact of environmental factors on the balance of land use. Such an assessment is important to substantiate a set of measures aimed at optimising the use of land resources at the level of both the state and individual agrarian formations.
Keywords: environmental assessment, ecological status, land use, land resources, indicators

JEL Classification: Q24, Q51, Q57, R14

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Sydoruk, B., Boryk, O. (2018). The assessment of the impact of the ecological component in the agricultural land use system on the balance of land use in Ukraine. Świat Nieruchomości, 106(4), 73-80.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.010

_JSHOP_OLD_PRICE: 3,00 zł
_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 106/10 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support