Artykuł 106/07

Katarzyna Kania, Łukasz Kmieć
Efekty deregulacji zawodu pośrednika w opinii przedstawicieli branży
Prezentowane opracowanie zajmuje się problemem wpływu deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami na rynek agencji nieruchomości. W tym celu przeprowadzono badania wśród przedstawicieli branży, którzy mieli dokonać oceny efektów wprowadzonych zmian ustawowych. Od 2014 roku dostęp do wykonywaniu zawodu pośrednika jest nieograniczony. Zderzając ten stan rzeczy z jedną z cech rynku nieruchomości, która odnosi się do wymogu fachowej obsługi, ze względu na dobro jakim jest nieruchomość, powstaje szereg obaw o zapewnienie właściwej jakości usług dostarczanych przez agentów nieruchomości. Zatem postawiona hipoteza brzmi: zniesienie wymaganych licencji przyczynia się do spadku jakości usług pośrednictwa ze względu na brak obowiązku weryfikacji wiedzy i kompetencji a także wymusza na organizacjach będących reprezentantem zawodów rynku nieruchomości budowania mocnego systemu standardów prowadzących do profesjonalizacji i wzmacniania społecznego uznania zawodu pośrednika.
Słowa kluczowe: pośrednik w obrocie nieruchomościami, nieruchomość, agencja nieruchomości, rynek nieruchomości, licencja

Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives
The presented article discusses the problem of the impact of deregulation of the Real Estate Agent profession on the real estate agency market. In order to do that, research was carried out among some industry representatives, who were supposed to assess the effects of the legislative changes. Since 2014, the access to the job of a real estate agent has been unlimited. When confronting this state of affairs with one of the characteristics of the real estate market which refers to the requirement of professional service considering the good which real estate is, there are a number of concerns related to the provision of the appropriate quality of services rendered by real estate agents. Therefore, the hypothesis formulated is as follows: the cancellation of required licences contributes to a decrease in the quality of real estate agency services due to the lack of obligation to verify knowledge and competences, and it forces organisations which are the representative of the real estate market professions to build a strong system of standards leading to the professionalisation and improvement of social recognition for the real estate agent profession.
Keywords: real estate agent, real estate, real estate agency, real estate market, licence

JEL Classification: D18, D52, D81, K25, R28, R33, L85

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kania, K., Kmieć, Ł. (2018). Effects of Deregulation of the Real Estate Agent Profession in the Opinion of the Industry Representatives. Świat Nieruchomości, 106(4), 51-56.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.007

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support