Artykuł 106/04

Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska
Działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości – wyniki badań ankietowych
Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki podmiotów prowadzących działalność zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Na podstawie badań ankietowych skierowanych do rzeczoznawców majątkowych scharakteryzowano formy i zakres prowadzonej działalności gospodarczej na rynku usług wyceny nieruchomości oraz wskazano przejawy rozwoju zanotowane przez ankietowanych w ostatnich latach wraz ze wskazaniem perspektyw rozwojowych na przyszłość. Zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w otoczeniu instytucjonalno-prawnym i rynkowym usług wyceny nieruchomości, skłoniły autorki do konfrontacji bieżących wyników badań z informacjami uzyskanymi w podobnych badaniach przeprowadzonych 10 lat temu.W artykule oprócz oceny stanu aktualnego, wskazano również zakres zmian, jakim podlega działalność rzeczoznawców majątkowych oraz kierunek ewolucji tego obszaru zawodowego.
Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny, rynek usług wyceny, badania ankietowe

Doing Business in Property Valuation – Survey Results
The purpose of the article is to characterise entities conducting professional activity in property valuation.  From surveys addressed to property appraisers, authors distinguish the forms and scope of business operations on the real estate valuation services market. Besides, they point to the signs of development which have occurred in recent years, according to respondents opinions, as well as indicate the development prospects for the future.
The changes that have taken place in the institutional and legal environment and the market of real estate valuation services in recent years prompted the authors to confront current research results with information obtained in similar surveys carried out ten years ago. In addition to the assessment of the current state, the article also indicates the scope of changes in the property valuation profession and the evolution of this professional area.
Keywords: property valuation, appraiser, professional activity, valuation services market, survey

JEL Classification: D18, D52, D80, R28, K25, K29, L85

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Małkowska, A., Uhruska, M. (2018). Doing business in property valuation – survey results. Świat Nieruchomości, 106(4), 27-36.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.004

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support