Artykuł 106/03

Andrzej Jaki
Ryzyko kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012
Ryzyko towarzyszy funkcjonowaniu wszystkich podmiotów rynkowych, oddziałując na przebieg procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych. Mikroekonomiczne ujęcie ryzyka ukazuje go w charakterze immanentnego czynnika towarzyszącego funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, wywierając wpływ na możliwość i stopień realizacji jego celów. Niniejszy artykuł podejmuje problem ryzyka kontynuacji działalności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest z jednej strony prezentacja uwarunkowań występowania ryzyka w działalności gospodarczej oraz zarządzania nim, z drugiej zaś identyfikacja, egzemplifikacja i ocena kluczowych nośników ryzyka kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012, tj. w okresie przygotowań do organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 i związanej z tym kumulacji inwestycji budowlanych. Artykuł stanowi naukową refleksję zaprezentowaną z perspektywy kilku lat jakie minęły od analizowanego okresu, co umożliwiło sformułowanie wniosków uwzględniających także horyzont czasowy występowania konsekwencji oddziaływania analizowanego ryzyka.
Słowa kluczowe: ryzyko kontynuacji działalności, zarządzanie ryzykiem, przedsiębiorstwa  budowlane

Business Continuity Risk of Polish Construction Enterprises in 2010-2012
Risk accompanies the functioning of all market entities, influencing the progression of economic, social and political processes. The microeconomic approach to risk shows it as an inherent factor accompanying the functioning of every enterprise, exerting an impact on the capability and degree of the accomplishment of its goals. This article undertakes the problem of risk of the continuation of enterprise activities. The aim of the article is, on the one hand, to present the conditionings of the occurrence of business continuity risk and managing it, and on the other hand, to identify, exemplify and assess key risk drivers of the business continuity of Polish construction enterprises in the years 2010-2012, that is in the period of the preparations to UEFA Euro 2012 organized in Poland, and relative accumulation of building investments. The article is a scientific reflection presented from the perspective of a few years which have passed from the analysed period, which enabled to formulate conclusions considering also the time horizon of the occurrence of consequences of the influence of the analysed risk.
Keywords: business continuity risk, risk management, construction enterprises

JEL Classification: D81, G33, L21, L74

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowo-badawczy

CYTOWANIE (APA): Jaki, A. (2018). Business Continuity Risk of Polish Construction Enterprises in 2010-2012. Świat Nieruchomości, 106(4), 21-26.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.003

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support