Artykuł 106/01

Nazar Dobosh, Khrystyna Danylkiv
Tworzenie potencjału inwestycyjnego firm ubezpieczeniowych na rynku  
Artykuł poświęcony jest badaniom nad potencjałem inwestycyjnym firm ubezpieczeniowych oraz kolejności jego tworzenia dla działalności inwestycyjnej i osiągnięcia zysku. Analizie zostają poddane główne składniki potencjału inwestycyjnego ubezpieczyciela; podane zostają zalecenia dotyczące zarządzania aktywami inwestycyjnymi firmy ubezpieczeniowej oraz ich wpływu na jej stabilność finansową. Niniejszy artykuł określa także główne czynniki mające wpływ na rentowność działalności firm ubezpieczeniowych oraz podaje schemat obiegu funduszy związanych z tworzeniem ich potencjału inwestycyjnego.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia, potencjał inwestycyjny, kapitał ubezpieczyciela

Formation of Investment Potential of Insurance Companies within the Insurance Market of Ukraine
The article is devoted to research into the investment potential of insurance companies and the order of its  formation with the purpose of investment activity and profit making. The main components of the investment  potential of an insurer are analysed; recommendations for the effective management of investment assets of a  company and their influence on its financial stability are given. This article also defines the main factors influencing the profitability of the activity of insurance companies, and provides a scheme for the circulation of funds associated with the formation of their investment potential.
Keywords: insurance, investment potential, insurer’s capital

JEL Classification: H54

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Dobosh, N., Danylkiv, K. (2018). The formation of investment potential of insurance companies within the insurance market of Ukraine. Świat Nieruchomości, 106(4), 5-12.

DOI: 10.14659/WOREJ.2018.106.001

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support