Artykuł 103/06

Andrzej Muczyński
Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej
Prezentowana praca podejmuje problem identyfikacji modelu organizacyjnego zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej realizowanego według założeń systemu pośredniego.Zastosowano metodę analizy dokumentacji źródłowej (organizacyjnej) i wywiadów otwartych przeprowadzonych z kierownictwem i pracownikami właściwych jednostek organizacyjnych gminy oraz prywatnymi zarządcami nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Eksploracji modelu dokonano z wykorzystaniem techniki tablic kompetencyjnych Hijmansa. Uzyskany model tworzy płaszczyznę do badań szczegółowych prowadzących do poprawy sprawności systemu wykonawczego związanego z funkcjonowaniem zasobów lokalowych gminy.
Słowa kluczowe: organizacja zarządzania, system pośredni, gminne zasoby lokalowe

Organizational Model of Municipal Housing Stock Management
This present work discusses the problem of organizational model identification of the municipal housing stock management carried out in accordance with the assumptions of the indirect system. The method of source (organizational) documentation analysis and open interviews with the management and employees of the relevant organizational units of the municipality as well as private property managers of housing communities were applied. Exploration of the model was made using the Hijmans' competence tables technique. The obtained model creates the ground for detailed studies leading to improvement of the efficiency of the executive system related to the functioning of the municipal housing stock.
Keywords: management organization, indirect system, municipal housing stock

JEL Classification: L32, L85, O18

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Muczyński, A. (2018). Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej. Świat Nieruchomości, (1(103)), 43-52.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.06

_JSHOP_OLD_PRICE: 3,00 zł
_JSHOP_PRICE: 0,00 zł
_JSHOP_QTY_IN_STOCK: _JSHOP_UNLIMITED
_JSHOP_QUANTITY:
Artykuł 103/06 _JSHOP_DOWNLOAD
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support