Artykuł 101/01

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Ewa Siemińska
Ceny na rynku nieruchomości wśród determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Artykuł prezentuje wyniki trzech projektów badawczych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zostały one zrealizowane w latach 2003-2004, 2011-2012 i 2014-2016. Pierwsze dwa badania objęły swym zakresem województwo kujawsko-pomorskie, natomiast ostatnie było częścią szerszego, międzyregionalnego projektu pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”. Projekt ten został przeprowadzony przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Badaniem objęto oprócz województwa kujawsko-pomorskiego, także województwa: łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o identyczną metodę badawczą i dotyczyły przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Wyniki tych badań pozwoliły autorom na ocenę ważności cen na rynku nieruchomości wśród determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, nieruchomości, rynek nieruchomości

Prices on the Real Estate Market Among the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment in Poland
The article presents the results of three research projects on foreign direct investment. They were conducted in 2003-2004, 2011-2012 and 2014-2016, respectively. The first two research projects covered the Kujawsko-Pomorskie Province, while the third was part of o broader interregional project entitled “Foreign Direct Investment in the Selected Polish Region – a Comparative Analysis”. The project was carried out by a research team at four Polish Universities: Nicolaus Copernicus University in Toruń, the Poznań University of Life Sciences, the University of Lódź, and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Except for the Kujawsko-Pomorskie Province, the research covered also the Łódź Province, the Warmia-Mazury Province and the Greater Poland Province. The research was carried out using the same research method and covered enterprises with foreign capital. The results of those studies allowed the authors to assess the importance of real estate prices among the FDI determinants.
Keywords: foreign direct investment, real estate, real estate market

JEL Classification: F21, R32, R38

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Jaworek, M., Karaszewski, W., Siemińska, E. (2017). Ceny na rynku nieruchomości wśród determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Świat Nieruchomości, (3(101)), 5-12.

DOI: 10.14659/worej.2017.101.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support