Artykuł 98/09

Jan Veuger
Kontrola towarzystw budownictwa społecznego i indeksów
Towarzystwa budownictwa społecznego wnoszą zbyt mały wkład do społęczeńswa, z powodu niewłaściwej administracji zbyt często musi wkraczać rząd, zaś zarządy towarzystw są często nieświadome dalekosiężnego wpływu swoich decyzji. Takie wnioski płyną z nowych badań naukowych przeprowadzonych przez Jana Veugera z Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). W swojej dysertacji dowodzi on, że w wielu przypadkach nie ma korelacji pomiędzy celami społecznymi i finansowymi. W początkach grudnia 2014 r. holenderska Izba Reprezentantów dyskutowała nad wynikami raportu ”Ver van huis” Parlamentarnej Komisji do badania towarzystw budownictwa społecznego. Po intensywnym badaniu literatury oraz prac doktorskich dotyczących lat 2005–2009, projekt badawczy został zainspirowany teorią ugruntowaną, która posiada pewne obciążenie w wyniku rozległego badania literatury. Zgodnie z logiką teorii ugruntowanej, wywiady przeprowadzone z dyrektorami były mniej lub bardziej swobodne zgodnie z metodą narracyjną. Następnie, wywiady te, niezależnie od badacza, podzielone tematycznie i oznaczone z wykorzystaniem metody delfickiej zostały przekazane grupie eksperckiej, która przygotowała analizę.
Słowa kluczowe: kontrola, towarzystwa budownictwa społecznego, wartości społeczne, zarząd, indeks MSCI IPD

Control of Housing Associations and Indices
Housing associations make too little a contribution to Society, the government has to step in too frequently because of maladministration, and the associations’ executives are often unaware of the farreaching impact of their decisions. These are the conclusions of the new academic research conducted by Jan Veuger of Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). In his dissertation, he asserts that in numerous cases there is no correlation between social and financial objectives. The Dutch House of Representatives debated the results of the report “Ver van huis” from the Parliamentary Committee of Inquiry on Housing Associations in early December 2014. After extensive exploration of the literature and PhD studies on the period from 2005-2009, the research design was inspired by the grounded theory, which has a certain bias as a result of the extensive literature study. In the line of thinking of the grounded theory, interviews with directors contacted were more or less uninhibited according to a narrative method. Afterwards, these interviews, independent of the researcher, thematic and labelled by a single Delphi method were submitted to an expert group which created a storyline.
Keywords: control, housing associations, social values, board, MSCI IPD index

JEL Classification: R31

CYTOWANIE (APA): Veuger, J. (2016). Control of Housing Association and Indices. Świat Nieruchomości, (4(98)), 67-74.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.09

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support