Artykuł 98/03

Ewa Kucharska-Stasiak
Problemy definicyjne i interpretacyjne wartości nieruchomości jako podstawy wyceny
Jedną z najważniejszych kategorii w procesie wyceny nieruchomości jest wartość rynkowa. Zarówno jej definicja jak i interpretacja stanowią przedmiot licznych dyskusji i sporów. Praktyka wyceny ujawnia, że kategoria ta nie jest właściwie rozumiana. Wycena bez zrozumienia koncepcji wartości jest pozbawiona wartości. Posługiwanie się definicją bez zrozumienia tej kategorii niesie negatywne skutki dla wiarygodności wyceny. Celem artykułu jest wyjaśnienie ekonomicznych źródeł obowiązującej obecnie definicji i interpretacji wartości. Pozwala to odnieść się do niektórych elementów metodyki i praktyki wyceny. W pracy zostanie zastosowana metoda analizy literatury przedmiotu i metoda opisowa.
Słowa kluczowe: wartość rynkowa nieruchomości, źródła definiowania i interpretowania wartości, metodyka i praktyka wyceny

The Real Estate Value as the Basis of Valuation: Definitional and Interpretational Problems
One of the most important categories in the process of real estate valuation is market value. Both its definition and interpretation are a subject of many discussions and disputes. The practice of valuation reveals that this category is not properly understood. Valuation without understanding the concept of value is worthless. Using the definition without understanding this category has negative consequences for the credibility of the valuation. This article aims to explain the economic origins of the current definition and interpretations of value and thus refer to certain elements of the methodology and practice of valuation. Two research methods are applied in the paper, i.e. literature and descriptive studies.
Keywords: market value of real estate, origins of defining and interpreting value, methodology and practice of valuation

JEL Classification: K25, N00, R52

CYTOWANIE (APA): Kucharska-Stasiak, E. (2016). The Real Estate Value as the Basis of Valuation: Definitional and Interpretational Problems. Świat Nieruchomości, (4(98)), 23-28.

DOI: 10.14659/worej.2016.98.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support