Artykuł 91/06

Izabela Rudzka
Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finansowaniu rewitalizacji
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) w sprawie mieszkalnictwa1, stworzyły potencjalne warunki do realizacji projektów rewitalizacyjnych w obszarach mieszkalnictwa, współfinansowanych ze środków unijnych. Nieadekwatność szczegółowych zapisów tych wytycznych w stosunku do definicyjnego rozumienia rewitalizacji oraz ograniczone możliwości agregacji danych polskiej statystyki publicznej, spowodowały wystąpienie uchybień w wytyczaniu obszarów zdegradowanych. Efektem tego była realizacja projektów będących głównie projektami remontowymi lub modernizacyjnymi. Wyznaczone kryteria określania obszarów zdegradowanych, poprzez niewłaściwe odniesienie (w stosunku do wskaźników wojwódzkich), spowodowały częściowe wykluczenie wielu obszarów miejskich z działań rewitalizacyjnych finansowanych z funduszy unijnych. Treścią artykułu jest przedstawienie i ocena tych kryteriów, ich wpływu na sposób delimitacji obszaru oraz wnioski sugerujące niezbędne zmiany w tym zakresie.
Słowa kluczowe: rewitalizacja; delimitacja; mieszkalnictwo

Determining Degraded Housing Areas in the Light of Regulations Regarding Revitalization Funding
Guideline of Ministry of Regional Development on housing have created the potential conditions for implementation of regeneration projects in the areas of housing, co-financed from the EU funds. The inadequacy of the detailed provisions of these guidelines in relation to the definitional understanding of revitalization and the limited data aggregation of Polish official statistics caused the deficiencies in determining degraded areas. The result was the implementation of repair or modernization projects mainly. Set criteria for determining degraded areas, by using inappropriate reference (in relation to regional indicators) have resulted in the exclusion of many urban territories from revitalization activities financed from the EU sources. The content of this article is to present and evaluate these criteria, their impact on the way of the delimitation of the areas and the conclusions suggesting necessary changes in these guidelines.
Keywords: revitalization; delimitation; housing

JEL Classification: R11, R24, O35

Cytowanie (APA): Rudzka, I. (2015). Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finansowaniu rewitalizacji. Świat Nieruchomości, (1(91)), 41-46.
 
DOI: 10.14659/worej.2015.91.06

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support