Artykuł 87/01

Anna Lemańska-Majdzik, Piotr Tomski
Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
W opracowaniu zaprezentowano analizę percepcji czynników sukcesu przedsiębiorstw usługowych, których przedmiot działalności skupiony jest na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami postrzegać można jako odgrywające istotną rolę dla funkcjonowania rynku nieruchomości. Elementem intensyfikującym konkurencję na tym rynku i zarazem stymulującym dążenie do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw na nim funkcjonujących (obsługujących go) zdaje się być zmiana ustaw regulujących wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. W tych specyficznych warunkach identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstw na rynku nieruchomości odgrywa szczególną rolę dla ich dalszego funkcjonowania i rozwoju.
Słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo usługowe, sukces, przewaga konkurencyjna, rynek nieruchomości

The Identification of the Success Factors of an Enterprise on the Real Estate Market. The Case of Real Estate Brokerage
The paper presents an analysis of the success factors perception regarding service companies which are focused on providing services in the area of real estate brokerage. Services in real property brokerage may be considered as the ones playing a vital role for the functioning of the real estate market. The element intensifying competitiveness on this market and, simultaneously, the one stimulating the pursuit of the increase in  competitiveness of the enterprises functioning (providing services) seems to be the change of laws regulating the performance of the job of a real estate agent. In these specific conditions the identification of success factors of the companies on the real estate market plays a special role for their further functioning and development.
Keywords: management, service company, success, competitive advantage, real estate market

JEL Classification: L25, L85

Cytowanie (APA): Lemańska-Majdzik, A., Tomski, P. (2014). Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Świat Nieruchomości, (1(87)), 5-9.

DOI: 10.14659/worej.2014.87.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support