Artykuł 81/09

Mariusz Chudak
Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna)   
W artykule przedstawia się główne zasady lokalizacji cmentarzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz praktykę urbanistyczną. Jednocześnie dokonuje się przykładowej oceny usytuowania nekropolii w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wybranego miasta (Leszna) analizując uwarunkowania ekofizjograficzne, powiązania komunikacyjne i charakter zagospodarowania otoczenia. Konkluzję opracowania stanowi stwierdzenie, że w przedmiotowej jednostce badawczej nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymagań legislacyjnych, a pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z dostępnością, funkcjonowaniem i estetyką cmentarzy wiązałoby się z poniesieniem znacznych nakładów finansowo-organizacyjnych zarówno przez lokalny samorząd, jak i wspólnoty parafialne.
Słowa kluczowe: cmentarz, lokalizacja, przestrzeń, miasto, urbanistyka

Cemeteries as a Unique Type of Real Estate within a City (Example of Leszno)
The article presents the main principles of location of cemeteries on the basis of the legal regulations currently in force as well as the urban planning practices. Simultaneously, the article includes a sample evaluation of locating cemeteries in the functional and spatial structure of the selected town (Leszno) analysing the ecophysiographical conditions, communication links and the character of the the surrounding development. As a conclusion, the paper presents a statement that in the case of the researched real estate type it is not possible to meet all legislative requirements while satisfying to a higher extent the social needs with regard to the availability, functioning and aesthetics of cemeteries would bring about significant financial and organisational expenditures on the part of the local self-government and the parish community.
Keywords: cemetery, location, space, city, town-planning

Cytowanie (APA): Chudak, M. (2012). Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna). Świat Nieruchomości, (3(81)), 56-61.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support