Artykuł 80/09

Elżbieta Twardowska
Lokale socjalne jako sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych
Obserwowany od dawna wzrost kosztów utrzymania mieszkania, skutkujący wzrastającym czynszem oraz postępujące zubożenie społeczeństwa, powoduje zwiększone zapotrzebowanie liczniejszej grupy gospodarstw domowych na lokale socjalne. Niestety mieszkaniowy zasób gminny nie wzrasta w tym samym tempie. W artykule podjęto próbę oceny obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej gminnych zasobów w odniesieniu do lokali socjalnych w Polsce oraz potencjalnych kierunków ich rozwoju. Ma on stanowić odpowiedź, na ile obecnie posiadany zasób lokali socjalnych wypełnia lukę potrzeb mieszkaniowych ludności Polski o niższych dochodach.
Słowa kluczowe: lokale socjalne, potrzeby mieszkaniowe, mieszkaniowy zasób gminny,

Public Housing – Meeting Housing Needs of the Poor
Due to the growth in dwelling maintenance costs, the rising rent rates and population impoverishment, the households’ demand for public flats is increasing. Unfortunately, the municipal housing assets do not increase at the same pace. The aim of the paper is to assess the current economic and social situation of communal resources in relation to the public housing in Poland and the potential directions of their development. It is intended to discuss, to what extent the current resources of public flats meet the housing needs of the Polish low-income population.
Keywords: social housing, municipal housing assets , the housing needs

Cytowanie (APA): Twardowska, E. (2012). Lokale socjalne jako sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych. Świat Nieruchomości, (9(80)), 56-61.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support