Artykuł 79/07

Ryszard Frączek, Piotr Musiał
Problemy inwestowania w nieruchomości zabytkowe
Artykuł jest opracowaniem związanym z problematyką wyceny i obrotu nieruchomościami szczególnego rodzaju, jakimi są obiekty, wpisane do rejestru zabytków. Autorzy  charakteryzują krótko, czym jest nieruchomość zabytkowa, specyfikę takich nieruchomości, źródła przydatnych informacji o nieruchomości. Natomiast wskazując na zasady wyceny oraz zarys stosowanej metodologii w procesie wyceny, chcą unaocznić, że już w fazie wyceny nieruchomości potencjalny nabywca lub inwestor może zorientować się w  ewentualnych problemach z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć, kiedy stanie się jej właścicielem.
Słowa kluczowe: inwestycje, nieruchomości, nieruchomości zabytkowe, regulacje inwestycji, przepisy budowlane

Problems Related to Investment in Historical Properties
The article is an elaboration related to problems of pricing and marketing of a particular kind of real estate, which is properties listed in a register of monuments. The authors characterize shortly what a  listed estate, specificity of such estate, sources of useful information about the estate. However, when indicating principles of pricing and an outline of the applied methodology in the process of pricing they intend to drawn attention to the fact, that as early as during pricing a potential purchaser or investor may become aware of possible problems which they will meet when they become its owner.
Keywords: investment, real estate, historical properties, investment regulation, construction regulation

Cytowanie (APA): Frączek, R., Musiał, P. (2012). Problemy inwestowania w nieruchomości zabytkowe. Świat Nieruchomości, (1(79)), 40-45.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support