Artykuł 79/04

Magdalena Małecka-Łyszczak
Obowiązki właścicieli nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Jednym z istotnych zagadnień objętych regulacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest problematyka obowiązków, jakie ustawodawca nałożył w tym zakresie na właścicieli nieruchomości. Z uwagi na teoretyczne, jak i praktyczne  jej znaczenie, zostanie ona rozwinięta w ramach niniejszego artykułu. Publikacja została skonstruowana z uwzględnieniem zmian, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r., jak i stosownych w analizowanym zakresie regulacji prawa wspólnotowego.
Słowa kluczowe: utrzymanie i konserwacja nieruchomości, regulacje prawne, gmina, wymagania dotyczące czystości

Duties of Property Owners According to the Act about Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities
One of the essential matters covered by the 13th  September 1996 Act about maintain cleanliness and order in municipalities is the problem of duties which a legislator laid, in this respect, upon property owners. Having its theoretical as well as practical meaning in mind, it will be elaborated on within the framework of this article. The publication was constructed in a manner including changes which have been in effect since the 1st January 2012 and applied, within the analysed scope, regulations of the communal law as well.
Keywords: real estate maintenance, legal regulation, municipality, requirements on cleanness

Cytowanie (APA): Małecka-Łyszczak, M. (2012). Obowiązki właścicieli nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Świat Nieruchomości, (1(79)), 20-25.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support