Artykuł 68/02

Stanisław Belniak, Maciej W. Wierzchowski
Model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym
Przedstawiony w artykule model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom obejmuje podstawowe elementy takiej sprzedaży jak:
    • identyfikacja problemu
    • uwarunkowania prawne
    • podstawowe aspekty i fazy procedury due dilligence
    • podstawowe zadania i czynności procdury due dilligence
Elementy te przedstawiono w postaci 5-ciu schematów ułatwiających śledzenie  procedury sprzedaży. Zaprezentowany w artykule model pokazuje konieczność udziału w tych procesach kompetentnych ekspertów, korzystania z odpowiednich źródeł informacji, analizy prawnej, wyceny nieruchomości i oceny skutków ekonomicznych zbywania nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Taka procedura umożliwia formułowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych.
Słowa kluczowe: nieruchomości, procedura sprzedaży, zasób publiczny

The Model of Sales Procedure of the Treasury Properties to Its Perpetual Land Lessees
The model  of sales of the Treasury properties (under perpetual land lease contract) to its lessees presented in the paper encompasses fundamental components of the sale procedure:
    • determination of the problem
    • legal conditions
    • crucial aspects and phases of the due diligence procedure
    • crucial tasks and operations of the due diligence procedure
The components of the sale’s procedure are presented in 5 schemes that facilitate procedure observation. The model, presented in the paper, proves necessary participation of professionals, use of proper sources of information, legal analysis, property value appraisal, and evaluation of economic consequences of the Treasury properties’ sales to its lessees. Such procedure allows for formulation of conclusions and decisions’ recommendations.
Key words: real estate, transaction procedure, public property

Cytowanie (APA): Belniak, S., Wierzchowski, M.W. (2009). Model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Świat Nieruchomości, (2(68)), 12-19.

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support