Artykuł 90/11

Jarosław Kaczmarek
Creating Shareholder Value in Listed Construction Companies
The paper focuses on issues related to assessing corporate values creation from the perspective of a company’s owners. Attention is given to the use of external and internal assessment measures – market and economic values added. The paper presents the possibility of extending the area of the perception of these measures by introducing the concept of excess value. The paper is one of the publications in this area (as the cycle), so its theoretical and methodological dimensions are confined to basic concepts, with references being made to other works. The developed concept is a basis for conducting an empirical study of a group of listed construction companies. The obtained results based on a mid–term assessment confirm the hypothesis concerning a strong correlation between changes to excess market value added and the capitalisation of companies and the absence of correlation between these changes and economic and market value added changes.
Keywords: value creation, value added, construction secto

Kreowanie wartości dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych sektora budownictwa
Ocena kreowania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego właścicieli stanowi podstawową płaszczyznę prowadzonych rozważań. Uwaga koncentrowana jest na wykorzystaniu miar oceny zewnętrznej i wewnętrznej – rynkowej i ekonomicznej wartości dodanej. Celem artykułu jest wykorzystanie rozszerzenia pola ich percepcji przez wprowadzenie koncepcji wielkości nadmiarowej. Artykuł jest kolejną pozycją cyklu publikacyjnego, stąd warstwa teorio–metodyczna została ograniczona do niezbędnych ustaleń, wraz z odesłaniem do wcześniejszych pozycji. Wypracowana koncepcja posłużyła do przeprowadzenia badań empirycznych na grupie spółek giełdowych sektora budownictwa. Uzyskane wnioski z oceny średnioterminowej pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o wysokiej korelacji zmian nadmiarowej rynkowej wartości dodanej ze zmianami kapitalizacji spółek oraz jej braku względem zmian ekonomicznej i rynkowej wartości dodanej.
Słowa kluczowe: kreowanie wartości, wartość dodana, budownictwo

JEL Classification: G32

Cytowanie (APA): Kaczmarek, J. (2014). Creating Shareholder Value in Listed Construction Companies. Świat Nieruchomości, (4(90)), 71-76.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.11

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support