Artykuł 90/03

Tamara Floričić
Development Potential of the Croatian Hotel Industry
Croatia is a post transitional country which bases its economic development on tourism as a strategic industry which links several economic branches: from agriculture and product placement, through tourist expenditure, production and processing industries, service and commercial businesses, to the provision of tourist services in a tourist manner, in tourist accommodation facilities. Building of tourist accommodation facilities develops the construction business and affiliated businesses, thus forming a portfolio of properties which represent fixed assets in the balances of hotel and hospitality companies. The aim of this paper is to examine the total accommodation offer of the Croatian hotel industry, to review and analyse different structures’ shares and to assess the categories and competitiveness, as well as the potentials in the valorisation of property as assets which affect the valorisation of tourist companies. The purpose of the paper is reflected in the usefulness of the realisation of the goal, in the cognisance of the problem area of organisation of tourist accommodation facilities in Croatia, as well as in the recognition of the demand for change. The methodology applied in the research includes methods of analysis and synthesis, deduction, comparison and statistical methods of review of the structure and quality of tourist properties in Croatia. The research gives an insight into the current position of the Croatian hotel industry, opening possibilities for further research work.
Keywords: tourism, accommodation facilities, quality, hospitality companies

Potencjał rozwojowy chorwackiej branży hotelarskiej
Chorwacja jest krajem, w którym proces przemian systemowych dobiega końca, a który opiera swój rozwój gospodarczy na turystyce jako strategicznej branży łączącej wiele gałęzi gospodarki: od rolnictwa i pozycjonowania produktu, poprzez nakłady na turystykę, przemysł wytwórczy i przetwórczy, firmy usługowe i handlowe, aż do świadczenia usług turystycznych dopasowanych do turysty, w jego miejscu zakwaterowania. Budowa turystycznych obiektów noclegowych rozwija branżę budowlaną i firmy powiązane, tworząc w ten sposób portfel nieruchomości, które reprezentują środki trwałe w bilansach spółek hotelarskich i turystycznych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie całkowitej oferty noclegowej branży hotelarskiej Chorwacji, przegląd i analiza udziałów różnych struktur, oraz ocena kategorii i konkurencyjności, a także potencjałów w waloryzacji nieruchomości, jako aktywów, które mają wpływ na waloryzację firm turystycznych. Cel artykułu znajduje swoje odzwierciedlenie w użyteczności realizacji celu, w wiedzy na temat obszaru problemów związanych z organizacją turystycznych obiektów noclegowych w Chorwacji, oraz w uznaniu potrzeby zmian. Metodologia wykorzystana w badaniach obejmuje metody analizy i syntezy, wnioskowania, porównania oraz metody statystyczne przeglądu struktury i jakości nieruchomości turystycznych w Chorwacji. Badania dają wgląd w obecną sytuację chorwackiej branży hotelarskiej, co otwiera możliwości dla dalszej pracy badawczej.
Słowa kluczowe: turystyka; obiekty noclegowe; jakość; firmy turystyczne

JEL Classification: L83, L85

Cytowanie (APA): Floričić, T.(2014). Development Potential of the Croatian Hotel Industry. Świat Nieruchomości, (4(90)), 19-25.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support