Artykuł 90/02

Stanisław Belniak, Magdalena Gołaś-Podolec
Prohibited Contractual Provisions in Developer Contracts of Cracow Housing Investments
The developer contract is the instrument for the allocation of risk in the primary housing market. The need to involve considerable financial resources on the side of the developer, the uncertainty with regard to the finalization of the investment process and the transfer of ownership of the property to the buyer, are only some of several factors that determine the need for precise regulation of contractual mutual obligations of the developer and the buyer. In view of the dynamic development of residential projects in recent years, not uncommonly becomes a phenomenon of fraudulent behavior in the mutual obligations of the parties of the developer contract with regard to concluding in it’s content the so-called prohibited contractual provisions called “abusive clauses” which results in significant consequences of an economic nature. These consequences must be considered at several levels . The effects of the developer agreements are both individual and then to be considered with regard to the analysis of quantifiable losses that the buyer has suffered concluding such an agreement covering the records belonging to the catalog of unfair contractual terms, as well as general, which allows for a broader assessment of the scale of the phenomenon, and as a go - evaluation of risks associated with the purchase of residential property within the primary market and the impact of such improper practices established on the opportunities and the quality of its‘ further development. It should also be emphasized that the housing market is a key area of development activity in Poland.
Keywords: law, real estate, prohibited contractual provisions, developer housing investments, developer contract

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Krakowa
Instrumentem alokacji ryzyka na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych jest tzw. umowa deweloperska. Konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych po stronie dewelopera, niepewność w zakresie finalizacji procesu inwestycyjnego oraz przeniesienia własności nieruchomości na kupującego,to jedne z kilku czynników stanowiących o potrzebie precyzyjnego uregulowania umownego wzajemnych zobowiązań dewelopera i nabywcy. Wobec dynamicznego rozwoju inwestycji mieszkaniowych w ostatnich latach, nierzadkim staje się zjawisko dopuszczania się nadużyć we wzajemnych zobowiązaniach stron umowy deweloperskiej w związku z zawieraniem w jej treści tzw. niedozwolonych postanowień umownych zwanych „klauzulami abuzywnymi” co skutkuje znaczącymi konsekwencjami o charakterze ekonomicznym. Następstwa te należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Skutki zawieranych umów deweloperskich mają charakter zarówno jednostkowy i wówczas należy je rozpatrywać mając na uwadze analizę wymiernych strat, które nabywca poniósł zawierając umowę obejmującą zapisy należące do katalogu niedozwolonych postanowień umownych, jak również generalny, który pozwala na szerszą ocenę skali zjawiska, a co za tym idzie- ocenę ryzyka związanego z nabywaniem nieruchomości mieszkaniowych w ramach rynku pierwotnego i wpływ tak ugruntowanej niewłaściwej praktyki na szanse i jakość jego dalszego rozwoju. Należy równocześnie podkreślić, iż rynek nieruchomości mieszkaniowych stanowi główny obszar aktywności deweloperów w Polsce.
Słowa kluczowe: prawo; nieruchomości; klauzule niedozwolone; inwestycje deweloperskie; umowa deweloperska

JEL Classification: K12

Cytowanie (APA): Belniak, S.,Gołaś-Podolec, M.(2014). Prohibited Contractual Provisions in Developer Contracts of Cracow Housing Investments. Świat Nieruchomości, (4(90)), 13-18.

DOI: 10.14659/worej.2014.90.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support