Artykuł 106/06

Stanisław Belniak
Eksploatacja jako determinanta cyklu życia nieruchomości zabudowanej
W niniejszym artykule scharakteryzowano pojęcia cyklu życia oraz całego cyklu życia budynku. Przedstawiono istotę eksploatacji budynku i jej wpływ na realizację jego podstawowych funkcji. Określono wpływ eksploatacji na trwałość budynku z uwzględnieniem czynników warunkujących tę trwałość. Omówiono modele szacowania okresu długości eksploatacji budynków w oparciu o normy i standardy międzynarodowe co dało podstawę do uznania eksploatacji jako głównej fazy cyklu życia nieruchomości zabudowanej.
Słowa kluczowe: cykl życia, cały cykl życia, ukres użytkowania, eksploatacja budynku

Property Operation as aDeterminant of the Length of the Developed Property Lifecycle
This paper characterises the term of the lifecycle and the entire lifecycle of a building. It presents the essence of a building operation and its influence on the implementation of the basic functions of a building. It also defines the influence of the operation process on the durability of a building considering factors conditioning this durability. It discusses the models of determining the length of building service life based on technical and economic standards, as well as international standards, which gave basis for recognising operation as the main determinant of the length of a property lifecycle.
Keywords: life cycle, entire life cycle, service life, building operation

JEL Classification: H40, B41, R31, R38

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Belniak, S. (2018). Property Operation as a Determinant of the Length of the Developed Property Lifecycle. Świat Nieruchomości, 106(4), 45-50.

DOI:  10.14659/WOREJ.2018.106.006

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support