Artykuł 103/04

Sebastian Kubala
Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi
Państwa wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej charakteryzują się zróżnicowanym poziomem rolniczym, co decydowało m.in. o tym, w którym momencie przestanie obowiązywać tzw. okres przejściowy na nabywanie gruntów rolnych przez obcokrajowców. Głównym celem napisania artykułu było zidentyfikowanie procesów zachodzących w poszczególnych państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej w zakresie zmian zachodzących na tych rynkach w aspekcie znaczenia zasobu ziemi, a także dokonania przeglądu prawnych aspektów nabywania gruntów rolnych przez obcokrajowców. Stwierdzono, iż zakończenie okresów przejściowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej nie wpływa na obniżenie poziomu cen gruntów rolnych na krajowych rynkach. W ramach badań przeanalizowano przepisy prawa oraz przeprowadzono analizę danych statystycznych z  bazy Eurostat, raportów IERiGŻ-PIB, a także raportów państwowych urzędów statystycznych badanych państw.
Słowa kluczowe: restytucja, ceny ziemi, okres przejściowy, Unia Europejska

Evolution of Agricultural Land Market in Visegrad Group Countries with Regard to Legal Aspects of Land Purchasing
The countries included in the Visegrad Group are characterized by a diversified agricultural level, which determined when the so-called transition period for the acquisition of agricultural land by foreigners would cease. The main purpose of the article was to identify the processes taking place in individual countries belonging to the Visegrad Group within the scope of changes occurring on these markets in terms of the importance of the land resources as well as to carry out a review to the legal aspects of agricultural land acquisition by foreigners. It was found that the end of the transitional periods in the Visegrad countries does not impact the decrease of agricultural land prices within the national markets. The research is based on an analysis of legal regulations as well as analysis of statistical data from the Eurostat databases, IERiGŻ-PIB reports and statistical reports by offices of statistics of the studied countries.
Keywords: restitution, land prices, transitional period, European Union

JEL Classification: Q15, Q18

Kategoria opracowania: artykuł badawczy

CYTOWANIE (APA): Kubala, S. (2018). Kształtowanie się rynku gruntów rolnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem prawnych aspektów nabywania ziemi. Świat Nieruchomości, (1(103)), 29-36.

DOI: 10.14659/worej.2018.103.04

Stara cena: 3,00 zł
Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support