Artykuł 99/01

Andrzej Reszke, Lucjan Czechowski
Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji
Standardowa teoria rynkowej wartości nieruchomości uzgodniona i zaakceptowana przez Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny IVSC opiera się o neoklasyczne założenia doskonałej konkurencji. W rzeczywistości warunki takie jak np. dostępność podmiotów do darmowej i pełnej informacji rynkowej nigdy nie są spełnione. Sytuacja taka jest w szczególności widoczna na rynkach nieruchomości. Prowadzi to do znacznego
zróżnicowania cen transakcyjnych dotyczących nawet nieruchomości podobnego rodzaju, co prowadzi do powstawania kosztów transakcyjnych związanych z niepewnością i brakiem zaufania pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Spojrzenie na wartość rynkową i proces jej wyceny jako instytucję w rozumieniu tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) może sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Wymaga to jednak podjęcia ukierunkowanych badań w celu zdefiniowania i dopracowania zasad wyceny.
Słowa kluczowe: nieruchomości, wartość rynkowa, nowa ekonomia instytucjonalna (NEI)

Controversy over the Market Value of Real Property as an Institution
The standard theory of the market value of real property, agreed and accepted by the International Valuation Standards Committee (IVSC) is based on neoclassical assumptions of perfect competition. In fact, conditions such as the availability of players for free and complete market information are never satisfied. This situation is particularly visible in the real estate markets. This leads to considerable variation of transaction prices even on property of similar type, which leads to the formation of transaction costs related to uncertainty and the lack of trust among market participants. A look at the market value and the process of its valuation as an institution within the meaning of the so-called new institutional economics (NIE) can promote solving these problems. However, this requires undertaking targeted research to define and refine the principles of valuation.
Keywords: real estates, market value, new institutional economics (NIE)

JEL Classification: R30, D46, B52

Kategoria opracowania: artykuł przeglądowy

CYTOWANIE (APA): Reszke, A., Czechowski, L. (2017). Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji. Świat Nieruchomości, (1(99)), 5-8.

DOI: 10.14659/worej.2017.99.01

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support