Artykuł 97/09

Edyta Plebankiewicz, Katarzyna Biadała
Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą realizacji przedsięwzięcia opartą na podziale zadań, odpowiedzialności i postaci ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną. Poprzez tak wykonany podział osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób realizacji inwestycji. Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy 14 umów zawartych w latach 2009-2014. Umowy analizowano pod kątem alokacji ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego. W analizie uwzględniono głównie ryzyka zdefiniowane jako ryzyka związane z budową, dostępnością oraz popytem.
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie ryzkiem, umowa

he Assessment of the Distribution of Risk between the Public and the Private Party of Construction Investments Implemented in the PPP System
Public-Private Partnership is a form of project implementation based on the division of tasks, responsibilities and risks between the public and the private party. Owing to such a division, the most cost-effective way of the implementation of an investment is achieved. The aim of this article was to analyse 14 contracts concluded in the years 2009-2014. The contracts were analysed in terms of risk allocation between the public entity and the private partner. The analysis takes into account mainly the risks defined as risks related to the construction, availability and demand.
Keywords: public-private partnership, risk management, contract

JEL Classification: H420, L740

CYTOWANIE (APA): Plebankiewicz, E., Biadała, K. (2016). Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Świat Nieruchomości, (2(97)), 55-60.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.09

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support