Artykuł 97/04

Renata Marks-Bielska
Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce
Celem badań i analiz, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule była identyfikacja czynników mających wpływ na obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Wykorzystano dane ANR i GUS. Zrealizowano też badania bezpośrednie wśród rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Zidentyfikowano m.in. czynniki rynkowe (np. wielkość zasobu decydującego o stronie podażowej, popyt na ziemię, cenę), uregulowania prawne poszczególnych form użytkowania ziemi, koszty transakcyjne, a także takie właściwości, które wynikają ze specyfiki ziemi jako zasobu (np. niepowiększalność, nieprzemieszczalność). W regionach, w których w przeszłości dominowało rolnictwo państwowe (jak np. analizowane woj. warmińsko-mazurskie) obok rynku prywatnego (międzysąsiedzkiego) funkcjonuje państwowy rynek ziemi rolniczej (grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza ANR). Rynki te wzajemnie się przenikają, tym mocniej im większe uprawnienia otrzymuje ANR. Wzorem krajów zachodnich aktualnym zadaniem dla polityki rolnej w Polsce jest opracowanie, uchwalenie i wdrożenie ustawy dotyczącej dzierżawy rolniczej
Słowa kluczowe: producent rolny, rolnik, nieruchomość rolna, Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), dzierżawa rolnicza

Factors Shaping Trade in Agricultural Land in Poland
The aim of the research and the analysis, the results of which are presented in this paper, was to identify factors affecting trade in agricultural property in Poland. The data of the Agricultural Property Agency (APA) and the Central Statistical Office (CSO) were used. Moreover, direct research among farmers of Warmia and Mazury Voivodeship was carried out. Among others, market factors (e.g. the size of the resource determining the supply side, the demand for land, price), legal regulations of particular forms of land use, transaction costs, as well as those properties that result from the specificity of the land as a resource (e.g. the lack of the possibility to enlarge it, the lack of the possibility to move it) were identified. In the regions where the state agriculture prevailed in the past (e.g. the analysed Warmia and Mazury Voivodeship), in addition to the private market (between neighbours), the national market of agricultural land operates (the land of the State Treasury, which is managed by the APA). These markets penetrate each other, the more the greater the entitlements for the APA are. Following western countries, the current task for agricultural policy in Poland is the development, adoption and implementation of the law concerning agricultural lease
Keywords: agricultural producer, farmer, agricultural property, Agricultural Property Agency (APA), agricultural lease

JEL Classification: K11, P32, Q15

CYTOWANIE (APA): Marks-Bielska, R. (2016). Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce. Świat Nieruchomości,(2(97)), 23-30.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.04

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support