Artykuł 97/03

Ewa Kucharska-Stasiak
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polityce nadzorczej Unii Europejskiej
W obliczu kryzysu światowego UE podjęła działania zmierzające do wzmocnienia nadzoru i lepszej koordynacji narodowych polityk gospodarczych wprowadzając mechanizm nadzorczy pod nazwą Procedury Nierównowagi Makroekonomicznej (PNM).  Jej celem jest wczesne ostrzeganie o pojawiających się zaburzeniach gospodarczych. Wśród ocenianych obszarów jest rynek nieruchomości mieszkaniowych. Jego uwzględnienie wynika ze świadomości, że nierównomierny rozwój tego rynku może doprowadzić do zaburzeń w gospodarce. Bardzo dynamiczne zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych i towarzyszący im silny poziom akcji kredytowej wiążą się bowiem z ryzykiem gwałtownej i groźnej w skutkach korekty. Artykuł ma charakter badawczy. Tym niemniej pozwala – poprzez wskazanie gospodarek, w których rynek nieruchomości wykazuje bądź też może zacząć wykazywać sygnały zaburzenia równowagi – dokonać oceny dotychczasowego sposobu monitorowania tego rynku w PNM.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, Procedura Nierównowagi Makroekonomicznej, nierównowaga rynkowa

The Residential Real Estate Market in the Supervisory Policy of the European Union
In the face of the global crisis, the EU has taken steps to strengthen supervision and improve coordination of national economic policies by introducing a supervisory mechanism under the name of the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). Its aim is to give an early warning of emerging economic disorders including the residential real estate market. This market has been included due to the awareness that the uneven development of this market may lead to disturbances in economy. Very dynamic changes in residential real estate prices and the accompanying strong level of lending are associated with the risk of a violent and dangerous in consequences correction. This paper has a research character. Nevertheless, it makes it possible to assess – by indicating economies in which the real estate market exhibits, or may start to exhibit signals of disturbed balance – the existing method of monitoring the real estate market in the MIP.
Keywords: real estate market, Macroeconomic Imbalance Procedure, market imbalance

JEL Classification: E02, F15, R29

CYTOWANIE (APA): Kucharska–Stasiak, E. (2016). Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polityce nadzorczej Unii Europejskiej. Świat Nieruchomości, (2(97)), 17-22.

DOI: 10.14659/worej.2016.97.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support