Artykuł 96/02

Adam Nalepka, Mateusz Tomal
Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta
Celem artykułu jest identyfikacja czynników istotnie wpływających na ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta w Krakowie. Weryfikacji poddano dziewięć zmiennych mogących istotnie kształtować ceny ofertowe. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z inwestycji oddawanych do użytkowania w latach 2014-2017. Analizę oparto na estymacji dwóch modeli ekonometrycznych oraz interpretacji oszacowanych parametrów strukturalnych. Wyniki wykazały, że na badanym rynku największą siłą oddziaływania na ceny cechuje się: metraż lokalu, liczba pięter w budynku oraz czas dojazdu do centrum komunikacją miejską.
Słowa kluczowe: modele ekonometryczne, rynek nieruchomości, ceny nieruchomości

The Identification of Factors Affecting Offer Prices of Residential Developments in the Area of the Cadastral Unit of Nowa Huta
This article is intended to identify factors significantly affecting the bid prices of residential development in the area of the cadastral unit of Nowa Huta in Krakow. Nine variables which could potentially influence these prices are verified. The study uses data from the investments commissioned in the years 2014-2017. The analysis is based on the estimation of two econometric models and the interpretation of their estimated structural parameters. The results show that in the relevant market the greatest impact on prices is exerted by: yardage of the premises, the number of floors in the building, as well as travel time to the center by public transport.
Keywords: econometric models, real estate market, real estate prices

JEL Classification: C13, R32

CYTOWANIE (APA): Nalepka, A., Tomal, M. (2016). Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta. Świat Nieruchomości, (2(96)), 11-18.

DOI: 10.14659/worej.2016.96.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support