Artykuł 93/04

Stanisław Belniak
Budownictwo mieszkań socjalnych w Krakowie w latach 2007-2013
Prezentowane opracowanie podejmuje problem określenia zjawiska jakim jest budownictwo socjalne w Polsce. Jako przykład takiej działalności pokazano problem w gminie miejskiej Kraków w latach 2007–2013. W badanym okresie ilość lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów gminy Miejskiej Kraków stale się zmniejszał. Również stan techniczny tego zasobu z roku na rok ulegał pogorszeniu. W opracowaniu zwrócono także uwagę na kierunki gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa do 2033 roku, zapobiegającej niekorzystnym tendencjom jakie pojawiły się w badanym okresie.
Słowa kluczowe: budownictwo socjalne, gmina miejska Kraków, zarządzanie zasobem mieszkaniowym

Social Housing in Cracow in the Years 2007–2013
The paper attempts to describe the issues related to the phenomenon of social housing in Poland. The projects launched in the years 2007 -2013 by Cracow Municipality have been used to illustrate that problem. In the studied period, the housing resources of Cracow Municipality were constantly shrinking. It should be said that the technical condition of those resources was also deteriorating. The paper highlights the objectives set for the management of the housing stock of Cracow Municipality as stipulated by the Great Financial Forecast for Cracow Municipality till 2033,which was set to fend off the negative tendencies which emerged within that period.
Keywords: social housing, Cracow Municipality, management of housing stock

JEL Classicication: R21 R31

Citation (APA): Belniak, S. (2015). Budownictwo mieszkań socjalnych w Krakowie w latach 2007-2013. Świat Nieruchomości, (3(93)), 29-34.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.04

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support