Artykuł 93/03

Anna Jędrzejko, Maciej W. Wierzchowski
Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011
Głównym celem europejskiej polityki spójności jest konwergencja krajów członkowskich, umożliwiająca awans cywilizacyjny regionów słabiej rozwiniętych. W realizacji tak rozumianej polityki ważną rolę odgrywa gospodarka przestrzenią. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 założono, że czynnikiem decydującym o warunkach życia obywateli oraz rozwoju regionalnym i lokalnym jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Interesującym przykładem umożliwiającym realizację takiego celu jest wyznaczenie obszaru funkcjonalnego na styku trzech miast: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Obszar ten charakteryzuje podobna industrialna historia, analogiczne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, co przemawia za podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć związanych z racjonalnym użytkowaniem gruntów.
Słowa kluczowe: użytkowanie gruntów, obszar funkcjonalny, integracja miast

Changes in Land Use in Selected Cities of the Silesian Agglomeration in the Years 2005-2011
The main objective of the European cohesion policy is the convergence of the Member States, enabling civilization advancement of less developed regions. In the implementation of this kind of policy the rational use of land plays an important role. The National Spatial Development Concept 2030 assumes that the determinant of the living conditions of citizens and the local and regional development is to restore and preserve the spatial order. An interesting example enabling the realisation of such a goal is to determine the functional area at the junction of three cities: Chorzów, Ruda Śląska and Świętochłowice. This area is characterised by a similar industrial history, analogous internal (e.g. social) and external (e.g. transport) conditions, which supports the idea of undertaking joint ventures related to the rational use of land.
Keywords: land use, functional area, integration of cities

JEL Classicication: R14

Citation (APA): Jędrzejko, A., Wierzchowski, M.W. (2015). Przemiany użytkowanie gruntów w wybranych miastach aglomeracji górnośląskiej w latach 2005-2011. Świat Nieruchomości, (3(93)), 19-28.

DOI: 10.14659/worej.2015.93.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support