Artykuł 91/08

Adam Nalepka
Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje
Wiele problemów politycznych, społecznych i gospodarczych jest rozwiązywanych drogą negocjacji. Pojawiło się wiele publikacji opisujących zasady przygotowywania i skutecznego prowadzenia negocjacji. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i strukturalizacja sytuacji negocjacyjnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Analiza procesu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi w systemie zleceniowym pozwoliła wskazać trzy zasadnicze grupy problemów, rozwiązywane przy pomocy negocjacji. Należą do nich zawieranie umowy o zarządzanie nieruchomością pomiędzy właścicielem a firmą zarządzającą, zawieranie umowy najmu pomiędzy zarządzającym nieruchomością a najemcami oraz umów na dostawę materiałów i usług pomiędzy zarządzającym nieruchomością a firmami świadczącymi te usługi. W opracowaniu wskazano ogólne zasady właściwego rozwiązywania tych problemów oraz ich znaczenie w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.
Słowa kluczowe: nieruchomości komercyjna; zarządzanie nieruchomością; negocjacje; sytuacje negocjacyjne

The Problems of Commercial Real Estate Management Solved by Negotiations
A lot of political, social and economic problems are solved by negotiations. There are numerous publications describing the principles of preparing and conducting negotiations effectively. The aim of this paper is identification and structuring of negotiation situations related to commercial real estate management. An analysis of the commercial real estate management process in the order-based system enabled to indicate three fundamental groups of problems solved by negotiations. They include the conclusion of real estate management contract between the owner and the property management firm, the conclusion of lease agreement between the real estate manager and tenants, and material and service delivery contracts between the real estate manager and firms providing such services. The study indicates general principles of proper solution of such problems and their significance in the effective commercial real estate management.
Keywords: commercial real estate; real estate management; negotiations; negotiation situations

JEL Classification: R30

Cytowanie (APA): Nalepka, A. (2015). Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje. Świat Nieruchomości, (1(91)), 53-58.

DOI: 10.14659/worej.2015.91.08

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support