Artykuł 89/08

Katarzyna Kania, Katarzyna Najbar
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
W Polsce gminy odgrywają najważniejszą rolę w prowadzeniu polityki mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Mieszkaniowy zasób gminy wyodrębniony został przede wszystkim w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających stosunkowo niskie dochody i nie będących w stanie sprostać temu zadaniu samodzielnie. Dlatego gmina powinna podejmować wszelkie działania sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu istniejącego zasobu  mieszkaniowego. Jednak z racji obciążeń wynikających z transformacji poprzedniego systemu często działania gmin w zakresie mieszkalnictwa nie są w stanie doprowadzić do zaspokojenia potrzeb części lokalnej społeczności. W artykule autorki wskazują na specyfikę problemów z zakresu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków (dalej: GMK) i wynikającej z niej aktywności GMK w zakresie gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów prawa.  
Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, gmina, zasób mieszkaniowy, polityka mieszkaniowa
 
Activities  of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
In Poland, municipalities play a key role in pursuing the housing policy focused on satisfying the housing needs of the local community. The housing stock of a municipality was separated mainly to satisfy the housing needs of households which achieve a relatively low income and are not able to cope with this task alone. Therefore, a municipality should take all actions which promote the effective use of the existing housing stock. However, because of burdens arising from the transformation of the previous economic system, actions taken by municipalities in respect of housing are often not able to meet the needs of part of the local community. In the article the authors indicate the specificity of the problems in the field of housing policy of Krakow Municipality (KM) and the ensuing KM activity in the management of the owned housing stock in the view of the applicable law.
Keywords: housing, municipality, housing stock, housing policy
 
JEL Classification: R38

Cytowanie (APA): Kania, K, Najbar, K. (2014). Działania gmin wzakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. Świat Nieruchomości, (3(89)), 49-54.

DOI: 10.14659/worej.2014.89.08

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support