Artykuł 86/03

Daniela Špirková
The Economic Aspects of the Residential Market Development in the Post Crisis Period in Slovakia
The world economic crisis distinctly influenced also the real estate market in Slovakia. Since 2009 developer projects of all types have stagnated. But it is necessary to say that the residential real estate market is much more sensitive to negative turbulences on financial markets, as they have impact not only on developers but mainly on the income of households which are already repaying mortgages or they are interested in obtaining a housing via building credits or mortgages. Since the second half of 2010, the real estate market has started to revive slowly, and the market is slowly cleaned of older and often also problematic projects. According to a survey of Colliers International, all national economics in the region of Central and Eastern Europe, including Slovakia, are getting stable. Investors are searching for new opportunities in Slovakia. They are mainly interested in well rented office buildings in Bratislava and supermarkets in the regions. It stimulates positive development in the whole real estate market. Professionals estimate a long term increasing profit from rent and an increase in the priority of green buildings with economic activity. The article is focused on the current situation in the residential market in the Slovak Republic from the point of view of price development, offer and demand, as well as from the point of view of the crisis impact on the Slovak bank sector.
Keywords: residential market in Slovakia; post crisis period in Slovakia

Ekonomiczne aspekty rozwoju rynku mieszkaniowego w okresie pokryzysowym na Słowacji
Światowy kryzys ekonomiczny miał wyraźny wpływ także na rynek nieruchomości na Słowacji. Od 2009 roku projekty deweloperskie wszelkiego typu weszły w fazę stagnacji. Jednakże należy stwierdzić, że rynek nieruchomości mieszkaniowych jest dużo bardziej wrażliwy na negatywne turbulencje na rynkach finansowych, ponieważ mają one wpływ nie tylko na deweloperów, ale głównie na dochody gospodarstw domowych, które już spłacają kredyt hipoteczny lub które są zainteresowane uzyskaniem mieszkania poprzez kredyty budowlane lub hipoteczne. Od drugiej połowy 2010 roku rynek nieruchomości zaczął powoli odżywać i czyścić się ze starszych i często także problematycznych projektów. Według sondażu przeprowadzonego przez Colliers International, wszystkie gospodarki narodowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Słowacji, stabilizują się. Inwestorzy szukają na Słowacji nowych możliwości. Są oni głównie zainteresowani dobrze wynajętymi budynkami biurowymi w Bratysławie i supermarketami w regionie. Stymuluje to pozytywny rozwój na całym rynku nieruchomości. Profesjonaliści przewidują długoterminowy wzrost zysków z wynajmu oraz wzrost priorytetu zielonych budynków z działalnością gospodarczą. Artykuł koncentruje się na obecnej sytuacji na rynku nieruchomości Republiki Słowacji z punktu widzenia rozwoju cen, oferty i popytu, a także z punktu widzenia wpływu kryzysu na słowacki sektor bankowy.
Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy na Słowacji; Słowacja po okresie kryzysu

Cytowanie (APA): Špirková, D. (2013). The Economic Aspects of the Residential Market Development in the Post Crisis Period in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(86)), 24-29.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.03

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support