Artykuł 86/02

Janusz Jeżak , Anna Jędrzejko, Maciej W. Wierzchowski
Taxonomical Analysis of the Economic Development in Polish Airport Catchment Areas
The article contains an outline of taxonomical analysis of the economic development in Polish civilian airport catchment areas. Individual features defined in the course of the research characterize the economic condition and the spatial developmental state of individual airport catchment areas. Descriptive statistics set for particular airport classes form a kind of indicators, reference points or benchmarks used in the course of the analysis and the assessment of status quo. They can be used later on in some processes, such as:
• choosing a set of supranational, standard tools for modeling the local spatial planning policy and creating integrated polycentric regional plans, and
• creating a development strategy of the airport catchment areas in Central Europe, basing on the historical development analogy method (considered with relation to an increase in GDP, improvement of the economic condition of households, etc.).
Keywords: airport catchment areas; economical characteristics; land characteristics; classification airports; statistical measures – benchmarks

Analiza taksonomiczna rozwoju ekonomicznego obszarów oddziaływania polskich lotnisk
W artykule przedstawiono zarys analizy taksonomicznej rozwoju ekonomicznego obszarów oddziaływania polskich lotnisk cywilnych (ang. airport cachment area). Zdefiniowane w toku badań cechy jednostkowe charakteryzują kondycję ekonomiczną i stan gospodarki przestrzennej poszczególnych obszarów objętych oddziaływaniem lotnisk. Ustalone dla poszczególnych klas lotnisk statystyki opisowe mają charakter wskaźników – swoistych punktów odniesienia, benchmarkingu – wykorzystywanego w toku analizy i oceny stanu istniejącego. W dalszej kolejności mogą one posłużyć do:
• wyboru zestaw ponadnarodowych, standardowych narzędzi modelowania lokalnej polityki rozwoju oraz budowania zintegrowanych policentrycznych planów regionalnych, a także
• budowy strategii rozwoju obszarów objętych oddziaływaniem poszczególnych portów lotniczych Centralnej Europy w oparciu o metodę historycznych analogii rozwojowych (rozpatrywanych w powiązaniu np. ze wzrostem dochodu narodowego, poprawy kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych).
Słowa kluczowe: obszary oddziaływania lotnisk; cechy ekonomiczne; cechy gruntowe; analiza taksonomiczna; klasyfikacja lotnisk; miary statystyczne – miary odniesienia

Citation (APA): Jeżak, J., Jędrzejko, A., Wierzchowski, M.W. (2013). Taxonomical Analysis of the Economic Development in Polish Airport Catchment Areas. Świat Nieruchomości, (4(86)), 16-23.

DOI: 10.14659/worej.2013.86.02

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support