Artykuł 82/08

Daniela Špirková, Koloman Ivanička
The Problems of Social Rental Housing in Slovakia
The free housing market does not enable the provision of decent dwelling to all layers of the population. That is the reason why many governments develop incentives, subsidy schemes and institutional environment conducive for raising the housing affordability for low-to-moderate income groups of the population. An important aspect of such an institutional setting is the support for the social rental housing which also helps to augment the mobility of the population with a positive impact on the labour market. These complex relationships are not adequately taken into account by the Slovak housing policy. The existing situation and problems are presented in our paper. The supply of the social housing is limited at present because of a low share of the rental housing stock, limited new construction and the problems of access to housing subsidies and lowinterest development loans, as well as of legal regulations. The paper proposes measures that could help to change the existing situation.
Keywords: social housing; rental housing policies; housing privatization; non-profit housing organization

Problemy społecznego wynajmu mieszkań na Słowacji
Wolny rynek mieszkaniowy nie umożliwia zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup ludności. To jest powodem dla którego wiele rządów podejmuje różne inicjatywy, tworzy systemy subsydiowania i instytucje wspierające dostępność mieszkań dla uboższych i średniozamożnych grup ludności. Istotnym aspektem instytucjonalizacji wsparcia dla mieszkalnictwa socjalnego jest fakt, iż zwiększa ono mobilność ludności co daje pozytywny efekt dla rynku pracy. Złożoność tych uwarunkowań wydaje się nie być wystarczająca brana pod uwagę w słowackiej polityce mieszkaniowej. Istniejąca sytuacja i jej problemy zaprezentowano w artykule. Dostępność (oferta) mieszkań socjalnych obecnie jest ograniczona z powodu małego udziału mieszkań czynszowych, ograniczonego wolumenu nowego budownictwa i problemu w dostępie do subsydiów mieszkaniowych i niskooprocentowanych pożyczek inwestycyjnych, jak również regulacji prawnych. Zaproponowane w artykule rozwiązania mogłyby zmienić istniejącą sytuacją w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.
Słowa kluczowe: mieszkalnictwo socjalne; polityka mieszkaniowa najemna; Organizacje mieszkaniowe niedochodowe

Cytowanie (APA): Špirková, D., Koloman, I. (2012). The Problems of the Social Rental Housing in Slovakia. Świat Nieruchomości, (4(82)), 48-55.

DOI: 10.14659/worej.2012.82.08

Cena: 0,00 zł
Ilość w magazynie: Nieograniczona
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support